Manager at Institut Català de la Vinya i del Vi (INCAVI)